× Real Estate

Gem Riverside

7 months 1 day ago #12 by Realestate
Ten du an: Gem Riverside
Chu dau tu: Tap doan Dat Xanh – top 10 Nha phat trien bat dong san hang dau Viet Nam
Vi tri Gem Riverside can ho quan 2 : Nam Rach Chiec, Phuong An Phu, Quan 2
Tong dien tich khu dat: 6.7 ha
Dien tich san xay dung: 379,467 m2
Mat do xay dung khoi de: 31%
Mat do xay dung khoi thap: 24%
Tien ich noi bat: Ben du thuyen, Skygarden, ho boi Resort va 45 tien ich cao cap khac
Quy mo du an Gem Riverside
12 Block, moi block cao 33 – 34 tang.
Tong cong co 3175 san pham
96 can ho Penthouse
3045 can ho tieu chuan (1PN, 2PN, 3PN)
34 can ho Duplex Villa
Ban giao: du kien Quy 3/2020
Lay cam hung tu thiet ke co dien dac trung cua chau Au, can ho Gem Riverside Nam Rach Chiec quan 2 se mang den cho cu dan mot cuoc song thinh vuong va gan gui voi thien nhien. Gem Riverside Quan 2 la du an co quy mo dau tu lon nhat tu truoc den nay cua tap doan Dat Xanh. Voi su chuan bi ty my va trao chuot nhat tu tap doan bat dong san hang dau nay, du an chac chac se la tam diem dau tu va mua an cu tai can ho quan 2 khi bat dau mo ban. Vay dau la li do de quyet dinh dau tu vao du an can ho cao cap Gem Riverside Dat Xanh quan 2?
Chu dau tu uy tin Dat Xanh, Du an nam trong Top 10 tren thi truong bat dong san
Hoi tu du 3 gia tri cot loi Nhat can lo- nhi can giang - tam can lo cua mot du an bat dong san cao cap.
Vi tri Vang mat tien duong Song Hanh, Quan 2. chung cu Gem Riverside xung dang la mot du an dat tieu chuan Quoc te, thu hut gioi dau tu, Viet Kieu, Doanh nhan tre thanh dat
Du an Gem Riverside Quan 2 dang chuan bi mo ban o giai doan dau tien co muc gia du kien tot nhat khu vuc
De dang ket noi den khu do thi moi Thu Thiem, khu do thi Phu My Hung Quan 7, khu trung tam hanh chinh Quan 2
Gem Riverside co gan 100 tien ich noi khu cao cap, duoc cham chut ty my tu thiet ke cho den canh quan. Can ho Gem Riverside hua hen cho gia dinh ban mot moi truong song trong lanh, giup cho the he con cai ban luon duoc song trong mot moi truong dan tri cao, tich luy gia tri gia tang theo thoi gian.
Chung cu Gem Riverside da dang dien tich, o, dau tu, cho thue de dang. Ke can cac khu dan cu phuc hop tai khu Nam Rach Chiec
Cam ket tien do xay dung tu tap doan lon, tinh thanh khoan cao, duoc su ho tro tu phia ngan hang (du kien Viettinbank)
Thiet ke can ho Gem Riverside duoc bo tri hop ly, moi can ho duoc dam bao an ninh bang he thong camera 24/7, he thong thang may the tu dam bao an toan va rieng tu cho tung can ho.

Please Log in to join the conversation.

Time to create page: 0.100 seconds